En dold gud. Om religion, vetenskap och att söka..- Stefan Einhorn

183 Pagina's
bookCoverFor

Overzicht

Har en tro på Gud blivit en omöjlig paradox idag när vetenskapen löst gåtor som tidigare bara kunnat förklaras med hänvisning till det gudomliga? Eller är existensen av en dold Gud verklig och förenlig med vårt förnuft? Och hur ska vi i så fall förstå och nå fram till detta gudsbegrepp?Einhorn berättar om hur tanken på en dold och obeskrivlig Gud framträder i olika religioner och vilka egenskaper som tillskrivs denna Gud i vårt medvetandes inre. Han beskriver mötet mellan denna gudsbild och den moderna fysiken, biologin och psykologin. Kanske finns det en dold Gud som är förenlig med alla dessa olika tankesystem.

Stefan Einhorn är läkare och cancerforskare vid Karolinska Institutet.

Auteur(s):

Soort:

E-book

Pagina's e-book:

183

Talen:

Zweeds

Gepubliceerd:

16-7-2012

Uitgever e-book:

Bokförlaget Forum

ISBN e-book:

9789137138763